เงือนไขสำหรับการคืนสินค้า:

คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา ” 30 วัน “ เนื่องจากสินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย ได้รับสินค้าผิดและสวมใสไม่พอดี

โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม เหมือนกับตอนแรกที่ได้รับสินค้าไป (สินค้าต้องไม่ผ่านการซัก , ป้ายสินค้าไม่เกิดความชำรุดหรือสูญหาย)

และจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

 

Conditions for a valid return:

Products must be returned in new condition, unworn, and in their original packaging within “30 days” of the day of purchased.

You may return your item if your package or item is damaged, defective, wrong item has been delivered, some parts are missing, or – under conditions.

The returned products will have to meet the following conditions for the return to be valid.